Đồng hồ đo kiểm điện áp, dung lượng bình ắc quy

Đồng hồ đo dung lượng (%) mức điện bình ắc quy 12V/ 24V
Báo % điện bình 12V/ 24V
Báo % điện bình 12V/ 24V
Đồng hồ đo dung lượng bình ắc quy đa năng: Báo mức % và Volt
Đồng hồ báo mức dung lượng bình thực tế
Đồng hồ báo mức dung lượng bình thực tế
Nhỏ gọn, dễ sử dụng
Nhỏ gọn, dễ sử dụng
Kích thước chi tiết của đồng hồ báo điện bình ắc quy đa năng
Kích thước chi tiết của đồng hồ báo điện bình ắc quy đa năng
Đồng hồ kiểm tra bình ắc quy 12V với 6 LED báo tình trạng
Thiết bị đo kiểm bình ắc quy cầm tay
Thiết bị đo kiểm bình ắc quy cầm tay
Thiết kế nhỏ gọn, 6 LED báo tình trạng, chất lượng bình
Thiết kế nhỏ gọn, 6 LED báo tình trạng, chất lượng bình


Nguồn: Vietmatic.com

Nhận xét